25 GODINA POSTOJANJA x

Vage za osovinsko opterećenje vozila

Elektronska kontrolna vaga za mjerenje osovinskog opterećenja vozila, sa mogućnošću povezivanja mjernih platformi i indikatora kablovima, ili wireless-om.